menu

Nabór uzupełniający – Granty PPGR

2022-09-26 19:58:31 (ost. akt: 2022-09-26 20:01:43)

W związku z zaoszczędzeniem środków finansowych wskutek przeprowadzonego postępowania na zakup sprzętu komputerowego, informujemy o ogłoszeniu uzupełniającego naboru wniosków o przyznanie grantu w postaci sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
Warunkiem uczestnictwa w naborze jest dostarczenie do gminy:
1. Oświadczenia złożonego przez opiekuna prawnego dziecka lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność poświadczającego, że dziecko/uczeń jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) osoby, która to pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości objętej PPGR.
2. Dokumentu/ów potwierdzających zatrudnienie krewnego w linii prostej w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej.
Wnioski należy dostarczyć do tutejszego urzędu do dnia 05.10.2022 r.
UWAGA!!!
1. Ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych do rozdysponowania pierwszeństwo uzyskają wnioski tych osób, które złożyły je także w I naborze i z różnych przyczyn nie zostały zakwalifikowane do przyznania wsparcia, np. dotyczące dzieci, które dopiero od 1 września 2022 roku rozpoczęły naukę w szkole podstawowej.
2. W przypadku wyczerpania dostępnych środków zdecyduje kolejność składanych wniosków.
3. Do niniejszego ogłoszenia załączamy dokumentację jaką należy przedłożyć w tutejszym urzędzie.


Pobierz: informacje-uzupelniajace-dotyczace-grantu-44285-54719.docx

Pobierz: wzor-oswiadczenia-dla-rodzica-lub-opiekuna-prawnego-aktualizacja-44286-54720.doc

Pobierz: wzor-oswiadczenia-ucznia-szkoly-sredniej-ktory-osiagnal-pelnoletnosc-aktualizacja-44287-54721.doc

Pobierz: zgoda-na-przetwarzanie-danych-44220-1-54722.doc