menu

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Tylkowo i Pasym - II etap”

2022-10-04 08:56:35 (ost. akt: 2022-10-04 10:04:23)

- Podpisanie umowy

W dniu dzisiejszym Cezary Łachmański - Burmistrz Miasta Pasym podpisał umowę z Wykonawcą, firmą Zakład Usługowy EKO-WOD z siedzibą w Kętrzynie, reprezentowaną przez Pana Michała Czarneckiego na realizację inwestycji pn.: „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Tylkowo i Pasym - II etap”. Przedsięwzięcie dot. budowy kanalizacji w miejscowości Tylkowo oraz rozbudowy sieci wodociągowej w Pasymiu. Wartość robót budowlanych zgodnie z umową to kwota 5 100 000,00 zł, z czego 4 180 000,00 zł stanowi dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Roboty budowlane rozpoczną się jeszcze w tym roku, a koniec inwestycji planowany jest na połowę listopada 2023 r. Jest ko kolejna, obok budowy oczyszczalni ścieków w Pasymiu, modernizacji stacji uzdatnia wody w Tylkowie i w Gromie, bardzo ważna inwestycja, której realizacja wpłynie pozytywnie na gospodarkę wodno-ściekową na terenie naszej gminy, a tym samym na poprawę warunków życia naszych mieszkańców.