menu

Informacja dotycząca wniosków o wypłatę dodatku węglowego.

2022-11-09 11:29:22 (ost. akt: 2022-11-09 11:31:47)

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 2 listopada 2022r. o dodatku węglowym Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasymiu informuje, że od 3 listopada 2022r. weszły następujące zmiany w ustawie:

• Jeśli pod jednym adresem mieszka kilka gospodarstw domowych - każde z nich może otrzymać dodatek węglowy pod warunkiem, że lokale są wyodrębnione.
• Osoby, którym odrzucono wniosek o dodatek węglowy z powodu jednego adresu zamieszkania, mogą złożyć go ponownie.
• Dodatek węglowy należy się na jeden adres dla gospodarstwa domowego, którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła.

• Dodatek węglowy można dostać nawet bez złożenia deklaracji dot. źródła ogrzewania do CEEB. Gmina na podstawie wywiadu środowiskowego, sama je zgłosi do CEEB.
Wnioski można składać do 30 listopada w siedzibie MGOPS ul. Rynek 8, 12-130 Pasym

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 poz 1692 ze zmianami)