menu

DODATEK WĘGLOWY - wstrzymanie wypłat

2022-11-10 11:03:38 (ost. akt: 2022-11-10 11:04:45)

Informujemy, że w chwili obecnej MGOPS w Pasymiu wstrzymuje wypłacanie dodatków węglowych z powodu braku środków finansowych na ten cel, zabezpieczonych przez budżet państwa. Obecnie wszystkie środki zostały rozdysponowane i wypłacone mieszkańcom Gminy Pasym.
Zapotrzebowania na realizację kolejnych wniosków o wypłatę dodatku węglowego zostały złożone w wymaganych terminach do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Na dzień dzisiejszy nie posiadamy informacji, co do terminu otrzymania dodatkowych środków na wypłatę w/w dodatków, przez co jesteśmy zmuszenie wstrzymać ich wypłatę.
Z chwilą otrzymania środków z budżetu państwa wznowimy wypłatę dodatków węglowych zgodnie z złożonymi wnioskami mieszkańców.