menu

Informacja dotycząca preferencyjnego zakupu węgla

2022-11-10 18:10:03 (ost. akt: 2022-11-14 08:44:15)

Informujemy, że w związku z przystąpieniem Gminy Pasym do systemu zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych, od dnia 14.11.2022 r. uruchomiony zostaje nabór wniosków.
Zgodnie z ustawą węgiel po preferencyjnych cenach będzie przysługiwał osobom, które spełniają warunki uprawniające do przyznania tzw. dodatku węglowego.
Główne założenia ustawy:
- możliwość zakupienia przez gospodarstwo domowe węgla w ramach zakupu preferencyjnego:
1,5 t do 31 grudnia 2022 r. i 1,5 t po 1 stycznia 2023 r.
- cena zakupu węgla nie wyższa niż 2000 zł brutto. Do ceny tej nie wlicza się kosztu transportu z miejsca składowania do gospodarstwa domowego. Koszt ten ponosi gospodarstwo domowe.
Wniosek dotyczący zakupu węgla dotyczący okresu do 31 grudnia 2022 r. należy składać:
- osobiście lub pocztą tradycyjną – do Urzędu Miasta i Gminy Pasym, ul. Rynek 8,
12-130 Pasym;

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
Na okres po 01.01.2023 r. obowiązywał będzie odrębny wniosek, którego wzór oraz warunki składania zostaną podane w późniejszym terminie.
Uwaga:
Gmina nie ma możliwości wyboru miejsca zakupu ani wejścia w posiadanie informacji i jakości węgla w ramach ceny preferencyjnej, a tym samym nie odpowiada za jego parametry.


Wniosek do pobrania PDF