menu

Pasym ma nowych mieszkańców

2023-01-20 13:55:02 (ost. akt: 2023-01-20 13:55:26)

Od wtorku 17 lutego liczba mieszkańców Pasymia wzrosła o 4, tyle bowiem osób liczy rodzina, która w ramach akcji repatriacyjnej przyjechała do naszego miasta z dalekiego Kazachstanu. Są to potomkowie osób wysiedlonych w latach 30. XX wieku przez władze sowieckie na wschód.
Mieszkanie dla repatriantów przygotowała i wyposażyła Gmina Pasym, a środki finansowe na to przedsięwzięcie pochodziły z budżetu Gminy i z budżetu Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.
W czwartek 19 lutego w pasymskim Ratuszu uroczyście przybyła rodzina powitana została m.in. przez Wojewodę Artur Chojecki oraz Burmistrza Miasta Pasym Cezarego Łachmańskiego. Wojewoda podkreślał znaczenie tego wydarzenia oraz zaznaczył, że pasymski samorząd jest pierwszym w naszym regionie, który na wspomnianych wyżej zasadach przyjął Rodaków ze wschodu. Wyraził nadzieję, że znajdą się też inne samorządy, które za przykładem Pasymia umożliwią powrót na łono Ojczyzny naszym kolejnym współplemieńcom rzuconym przez srogi los w obce zakątki świata.
W spotkaniu wziął również udział ks. Józef Grażul – proboszcz senior parafii pasymskiej, także mający w bagażu życiowych doświadczeń mocny akcent w postaci kilkuletniego przymusowego pobytu na surowej ziemi Kazachstanu.
Wierzymy, że nowi Pasymianie szybko zaaklimatyzują się na naszym terenie i że odnajdą tu swój prawdziwy, bezpieczny dom.