menu

Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Pasym

2023-05-17 12:00:00 (ost. akt: 2023-05-17 18:07:07)

W dniu 16 maja br. Cezary Łachmański - Burmistrz Miasta Pasym podpisał umowę z Wykonawcą, firmą Pollight Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, reprezentowaną przez Pana Ernesta Kargol – Wiceprezesa Zarządu na realizację inwestycji pn.: „Budowę i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Pasym”. Przedsięwzięcie dot. wymiany opraw na ledowe i budowy oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego w Pasymiu. Wartość robót budowlanych zgodnie z umową to kwota 2 472 300,00 zł brutto, z czego 1 980 000,00 zł stanowi dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Roboty budowlane rozpoczną się w czerwcu, a koniec inwestycji planowany jest na 31 listopada 2023 r.