menu

Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie miasta Pasym

2023-05-19 08:35:05 (ost. akt: 2023-05-19 12:02:15)

W dniu 17 maja br. Burmistrz Miasta Pasym Cezary Łachmański podpisał umowę z Panem Tomaszem Poniatowskim reprezentującym firmę Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane SANBUD Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie na realizację inwestycji pn.: „Budowę i modernizacja sieci wodociągowej na terenie miasta Pasym”. Przedsięwzięcie dot. budowy magistrali wodnej łączącej SUW Pasym z nowym osiedlem zabudowy mieszkaniowej przy Szkole Podstawowej w Pasymiu. Wartość robót budowlanych zgodnie z umową stanowi kwotę 1 462 406,74 zł brutto. Realizacja inwestycji jest dofinansowana w 98% z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja trzecia – PGR. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na czerwiec br., a zakończenie do dnia 31 listopada 2023 r.