menu

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

2023-06-20 08:08:13 (ost. akt: 2023-06-20 08:10:00)

Nazwa projektu: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”
Beneficjent: Gmina Pasym
Wartość całkowita projektu: 20 000,00 zł.
Wartość wkładu własnego Gminy Pasym: 4 000,00 zł.
Wartość dofinansowania: 16 000,00 zł.
Źródło dofinansowania: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Program: Priorytet 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”
Okres realizacji: do 31.12.2023 r.
Krótki opis: w ramach Programu wsparcie finansowe na 2023 r. Gmina Pasym otrzymała jako organ prowadzący Szkołę Podstawową im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Pasymiu oraz Szkołę Podstawową w Tylkowie. Celem Programu jest wsparcie organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne w obszarze zainteresowań wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa. W ramach programu szkoły i przedszkola mogą przeznaczyć wsparcie na:
• zakup książek będących nowościami wydawniczymi z wyjątkiem podręczników,
• zakup elementów wyposażenia bibliotek szkolnych,
• realizacje działań promujących czytelnictwo.