menu

"Poznaj Polskę"

2023-06-02 12:00:00 (ost. akt: 2023-06-20 08:41:44)

W dniu 2 czerwca 2023 r. pomiędzy Gminą Pasym, a Ministerstwem Edukacji i Nauki zostało podpisane porozumienie nr PP MEiN/2023/DPI/1402 o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”.
Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.
Wysokość przyznanej przez MEiN dotacji celowej na realizację w/w przedsięwzięcia wynosi
20 000,00 zł, wkład własny to: 7730,00 zł.
Całkowity koszt zadania wynosi 27 730,00 zł.
W przedsięwzięciu ,,Poznaj Polskę” biorą udział 2 szkoły publiczne prowadzone przez Gminę Pasym, które zrealizują łącznie 3 wycieczki.
Wycieczki szkolne, zgodnie z założeniami przedsięwzięcia zostaną przeprowadzone do dnia 15 grudnia 2023 r