menu

Umowa o przyznaniu pomocy finansowej na realizację zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leleszki”

2023-09-06 11:25:10 (ost. akt: 2023-09-06 11:40:23)

Dzisiaj w Urzędzie Miasta i Gminy w Pasymiu Burmistrz Cezary Łachmański podpisał z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego reprezentowanym przez Członka Zarządu Województwa – p. Sylwię Jaskulską umowę o przyznaniu pomocy finansowej na realizację zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leleszki”.
Wartość kosztorysowa zadania wynosi 1.840.000,00 zł, w tym dofinansowanie 1.117.490,00 zł. Środki te pochodzą z puli przeznaczonej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Przy podpisaniu umowy obecni byli: radna Rady Powiatu Marianna Tańska, radna Rady Miejskiej Hanna Gryczka oraz sołtys Sołectwa Leleszki Rafał Brzeziński.
Przewidywany termin zakończenia inwestycji to czerwiec 2024 r.