menu

Ogłoszenie

2024-04-22 14:49:31 (ost. akt: 2024-04-22 14:52:19)

Wykonując postanowienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie I z dnia 16 kwietnia 2024r. w sprawie zwołania I sesji Rady Miejskiej w Pasymiu, zapraszam na I sesję Rady Miejskiej w Pasymiu, która odbędzie się w dniu 06 maja 2024 r. o godzinie 1000 w budynku Centrum Aktywizacji Społecznej w Pasymiu, ul. Dworcowa 8 (sala widowiskowa).
Burmistrz Miasta Pasym
/-/ Cezary Łachmański

Załącznik do postanowienia Nr 393/2024 Komisarza Wyborczego w Olsztynie I z dnia 16 kwietnia 2024 r.
PORZĄDEK I SESJI RADY MIEJSKIEJ W PASYMIU
1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Miejskiej w Pasymiu.
2. Wręczenie przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze.
3. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Miejskiej w Pasymiu.
4. Wręczenie przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Burmistrzowi Miasta Pasym zaświadczenia o wyborze.
5. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta Pasym.
6. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
7. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pasymiu.