menu

Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Ciepłe Mieszkanie”

2024-06-20 15:20:16 (ost. akt: 2024-06-20 15:24:43)

Gmina Pasym przystąpiła do realizacji Programu Priorytetowego ,,Ciepłe Mieszkanie”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
W dniu 18 czerwca 2024r. Burmistrz Miasta Pasym - Pan Marcin Nowociński wraz ze Skarbnikiem Miasta - Panią Moniką Trusewicz uczestniczyli w oficjalnym podpisaniu umowy o dofinansowanie przedsięwzięć objętych wyżej wymienionym Programem w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. W związku ze złożeniem w wyznaczonym terminie do tutejszego Urzędu dwóch ankiet dotyczących zainteresowania w zakresie uzyskania przedmiotowego dofinansowania, dla naszej gminy została przewidziana dotacja w wysokości do 55 000,00 zł. Link do materiału prasowego Radia Olsztyn