menu

Zamówienia publiczne 2017

2017-01-25 08:51:51 (ost. akt: 2021-02-22 08:37:42)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rewitalizacja - przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu


załącznik nr 1 do zawiadomienia - Rewitalizacja - przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu


Protokół z otawarcia ofert - Dowóz i odwóz dzieci ze szkół na terenie miasta i gminy Pasym


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Rewitalizacja - przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu..


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dowóz i odwóz dzieci ze szkół na terenie miasta i gminy Pasym...


Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz i odwóz dzieci ze szkół z terenu miasta i gminy Pasym


SIWZ - dowóz i odwóz dzieci ze szkół na terenie gminy Pasym


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Dowóz i odwóz dzieci ze szkół na terenie miasta i gminy Pasym...


załącznik nr 1 do zawiadomienia o wyborze najorzystniejszej oferty - Dowóz i odwóz dzieci

Ogłoszenie o zamówieniu - Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej – siedziby Klubu Integracji Społecznej


Protokół z otawarcia ofert - Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej - siedziby Klubu Integracji Społecznej


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej - siedziby Klubu Integracji Społecznej


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej - siedziby Klubu Integracji Społecznej


załącznik nr 1 do zawiadomienia - Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej - siedziby Klubu Integracji Społecznej


Rewitalizacja – przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu – utworzenie strefy integracji i aktywizacji społecznej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektuj


Protokół z otawarcia ofert - Rewitalizacja - przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu


SIWZ (zmieniona wersja) Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej-siedziby Klubu Integracji Społecznej


Wyjaśnienie treści SIWZ - Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej - siedziby Klubu Integracji Społecznej


Informacja o zmianie treści SIWZ - Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej – siedziby Klubu Integracji Społecznej,


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dowóz i odwóz dzieci ze szkół i gimnazjum na terenie miasta i gminy Pasym


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dowóz i odwóz dzieci ze szkół i gimnazjum na terenie miasta i gminy Pasym


załącznik nr 1 do zawiadomienia o wyborze najk. oferty-Dowóz i odwóz dzieci ze szkół i gimnazjum na terenie miasta i gminy Pasym


Plan zamówień publicznych na 2017 r. - Stan na dzień 25.01.2017 r.


SIWZ - Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowywanym i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury


Wyjaśnienie treści SIWZ - Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny


Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy.


Ogłoszenie o zamówieniu - Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowywanym i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury


ARCHITEKTURA


ELEKTRYCZNY


KONSTRUKCJA


PRZEDMIARY I SCHEMATY


SANITARNY


Zmieniona SIWZ - Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowywanym i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowywanym i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury


Informacja o zmianie treści SIWZ - Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowywanym i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury


Wyjaśnienie treści SIWZ - Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny... - część II


Protokół z otawarcia ofert - Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowywanym i zmodernizowanym budynku MOK


załącznik nr 1 do zawiadomienia - Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny


Ogłoszenie nr 500024939-N-2017 z dnia 07.09.2017r.