menu

Zapytania ofertowe 2017

2017-02-15 09:40:45 (ost. akt: 2021-02-22 08:38:42)

 https://m.powiatszczycienski.pl/2015/06/orig/pol-pasym-coa-svg-656.png


Zawiadomienie o wyborze ofert PSZOK


Wzór umowy PSZOK


Zapytanie ofertowe PSZOK


Szkic lokalizacyjny


Zapytanie ofertowe na wykonanie opracowania operatu/dokumentacji


Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na dostarczenie sprzętu, pomocy dydaktycznych oraz innego wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Pasymiu oraz Publicznego Gimnazjum w Pasymiu.


nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn. "Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowywanym i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury"


Odpowiedź na zapytanie WykonawcyOGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU - Nadzór inwestorski Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny


Wyjaśnienie treści SIWZ - Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny


Powtórzone zapytania ofertowe z załącznikami na nadzór inwestorski MOK


Umowa Insp.nadz. 4.0 07.07.2017


Zapytanie ofertowe nadzór v.2.0 13.06.2017


Zał. nr1 do Umowy o nadzór


zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-nadzór inwestorski Utworzenie Centrum Wspierania RodzinyZapytanie ofertowe na dostawę klocków LEGO MINDSTORMS dla Szkoły Podstawowej w PasymiuProtokół z wyboru wykonawcy - Klocki LEGO MINDSTORMS


Oferta nr 1


Oferta nr 2


Oferta nr 3


Oferta nr 4


Oferta nr 5


Oferta nr 6


Zapytanie ofertowe - nadzór inwestorski nad inwestycją Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej - siedziby Klubu Integracji Społecznej

Zapytanie ofertowe - Budowa placu zabaw -
na ulicy Górnej


zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-nadzór inwestorski Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej...

Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski - rewitalizacja - przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-nadzór inwestorski Rewitalizacja - przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu...