menu

Pasym dostanie dofinansowanie na budowę PSZOK

2017-11-23 13:03:10 (ost. akt: 2017-11-23 13:04:04)

22 listopada na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 pojawiła się lista wniosków zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 5 Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa.

Na liście tej znalazł się wniosek Gminy Pasym dotyczący inwestycji pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Pasymiu”. Gmina Pasym jako jedna z dwóch z województwa warmińsko-mazurskiego otrzyma prawie 500 000 zł na realizację tego zadania.