menu

Informatyzacja gminy Pasym

2017-11-27 08:14:21 (ost. akt: 2017-11-27 09:13:03)

z dofinansowaniem z UE

Jeszcze do końca roku 2017 w Warmińsko- Mazurskim Urzędzie Marszałkowskim zostanie podpisana umowa o dofinansowanie na projekt w ramach działania 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych w ramach RPO WiM. Dzięki dofinansowaniu zostanie przeprowadzona Informatyzacja gminy Pasym w obszarze wdrożenia e-usług publicznych dla mieszkańców. Całkowita kwota projektu to 798 270,00 zł z czego 85 % zostanie dofinansowane ze środków zewnętrznych. Z punktu widzenia mieszkańców działania te spowodują skrócenie czasu załatwiania sprawy oraz stworzą podstawy dla udostępnienia możliwości załatwiania spraw przez Internet.