menu

Rewitalizacja Rynku w Pasymiu z unijnym wsparciem

2017-12-01 09:22:44 (ost. akt: 2018-01-11 08:39:52)

30 listopada 2017 r. w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie odbyło się podpisanie umowy o dofinansowanie projektu: „Rewitalizacja – przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu – utworzenie strefy integracji i aktywizacji społecznej” przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina oraz Burmistrza Miasta Pasym Cezarego Łachmańskiego i Skarbnika Miasta Arkadiusza Młyńczaka.
Kwota realizacji całej inwestycji została oszacowana na kwotę 4 050 000 zł brutto, natomiast umowa na dofinansowanie opiewa na kwotę 3 280 500,00 zł brutto, co stanowi 81% kosztów realizacji zadania.
Pieniądze te udało się pozyskać w ramach uczestnictwa miasta Pasym w Stowarzyszeniu Sieci Miast Cittaslow. To już ostatnia umowa na realizację zadania wynikającego z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pasym.

Samorząd planuje zakończyć inwestycję w lipcu 2018 roku. Rynek zyska nowe oblicze.

Projekt rewitalizacji został wykonany w oparciu o wytyczne Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
W ramach realizacji inwestycji na ciągach jezdnych zostanie ułożony historyczny bruk kamienny, natomiast plac spacerowy w centrum i chodniki zostaną wyłożone płytami granitowymi. Projekt zakłada, że na Rynku pozostaną również miejsca parkingowe, w tym dla osób niepełnosprawnych.
W posadzce zostanie uwidoczniony fragment fundamentu dawnego Ratusza, który został odsłonięty w trakcie prowadzonych w 2016 roku prac archeologicznych. Poza tym rewitalizacji poddana zostanie stara studnia i znajdujący się w jej pobliżu historyczny bruk kamienny. Pojawi się nowa zieleń oraz obiekty małej architektury.