menu

Podpisanie kolejnych umów na dofinansowanie

2017-12-19 14:48:10 (ost. akt: 2018-01-11 08:37:53)

projektów ze środków UE

13 grudnia 2017 roku w Olsztynie Burmistrz Cezary Łachmański podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim Wojeówdztwa Warmińsko-Mazurskiego reprezentowanym przez Marszałka Województwa Gustawa Marka Brzezina na realizację projektu pn. „Informatyzacja gminy Pasym w obszarze wdrożenia e-usług publicznych”.

Dofinansowanie pozyskano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 Oś Priorytetowa 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. Dzięki dofinansowaniu zostanie przeprowadzona Informatyzacja gminy Pasym w obszarze wdrożenia e-usług publicznych dla mieszkańców. Całkowita kwota projektu to 798 270,00 zł z czego dofinansowanie ze środków zewnętrznych wynosi 678 529,50 zł. Z punktu widzenia mieszkańców działania te spowodują skrócenie czasu załatwiania sprawy oraz stworzą podstawy dla udostępnienia możliwości załatwiania spraw przez Internet.


Natomiast 19 grudnia 2017 roku w Olsztynie Burmistrz Cezary Łachmański podpisał kolejną umowę o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej inwestycji pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Pasymiu”.

Pasymski PSZOK powstanie już w przyszłym roku z finansowym wsparciem pozyskanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa 5 Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa. Wartość inwestycji została oszacowana na kwotę 937 192,39 zł z czego dofinansowanie wyniesie 499 926,87 zł.
Warto w tym miejscu dodać, że Gmina Pasym otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację tej inwestycji jako jedna z dwóch z województwa warmińsko-mazurskiego.


Rok 2017 był dobrym rokiem dla gminy Pasym. Łącznie zostało podpisanych sześć umów o dofinansowanie inwestycji, które będą miały bezpośredni wpływ na poprawę jakości życia wszystkich mieszkańców naszej gminy, a także poprawę estetyki miasta.
Łączna kwota realizacji wszystkich zadań wyniesie zgodnie z umowami 13 075 692,39 zł, natomiast kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 10 389 258,17 zł.