menu

Zamówienia publiczne 2018

2018-01-16 15:26:16 (ost. akt: 2021-02-22 08:38:02)

Plan zamówień publicznych na 2018r.

Przetarg nieograniczony - Budowa Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Pasymiu wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu

Protokół z otawarcia ofert - Budowa Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Informacja o uniewaznieniu postępowania - Budowa Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Pasymiu

załącznik nr 1 do zawiadomienia o unieważnieniu postępowania-Budowa Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Pasymiu"Budowa Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Pasymiu wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu - II przetarg"

Protokół z otawarcia ofert - Budowa Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa Punktu selektwnego zbierania odpadów komunalnych w Pasymiu

załącznik nr 1 do zawiadomienia - Budowa Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Pasymiu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w PasymiuOgłoszenie o zamówieniu - Przebudowa i rozbudowa budynku wraz ze zmianą sposobu uzytkowania na świetlicę wiejską w Dybowie, gmina Pasym

PBW - ŚWIETLICA DYBOWO - zał. nr 10 do SIWZ

PRZEDMIAR_Świetlica_Dybowo zał. nr 8 do SIWZ

SIWZ - Przebudowa i rozbudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Dybowie, gmina Pasym

SSTWiOR Dybowo - zał. nr 9 do SIWZ

Informacja o zmianie treści SIWZ - Przebudowa i rozbudowa budynku hydroforni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Dybowie,gmina Pasym

Wyjaśnienie treści SIWZ - Przebudowa i rozbudowa budynku hydroforni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Dybowie,gmina Pasym

załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy (aktualizacja 30.04.2018r.)

Protokół z otawarcia ofert - Przebudowa i rozbudowa budynku hydroforni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Dybowie, gmina Pasym

Informacja o uniewaznieniu postępowania - Przebudowa i rozbudowa budynku hydroforni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlice wiejską w Dybowie

załącznik nr 1 do zawiadomienia - Przebudowa i rozbudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Dybowie, gmina Pasym
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa i rozbudowa budynku hydroforni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską

PRZEDMIAR_Świetlica_Dybowo zał. nr 8 do SIWZ

SIWZ - Przebudowa i rozbudowa budynku hydroforni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Dybowie, gmina Pasym

SSTWiOR Dybowo - zał. nr 9 do SIWZ

PBW - ŚWIETLICA DYBOWO - zał nr 10 do SIWZ.pdfBudowa boiska wielofunkcyjnego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30x50m oraz boiska do piłki nożnej o wymiarach 30x60m

załącznik nr 1 do zawiadomienia - Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30x50m oraz boiska do piłki nożnej o wymiarach 30x60m

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30x50m oraz boiska do piłki nożnej o wymiarach 30x60m

PRZEDMIAR_PASYM_BOISKA

SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30x50m oraz boiska do piłki nożnej o wymiarach 30x60m

sst boisko PASYM

PBW BOISKO PASYM


Wyjaśnienie treści SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30x50 oraz boiska do piłki nożnej o wymiarach 30x60m


Protokół z otwarcia ofert - Budowa boiska wielofunkcyjnego(...)[06.06.2018 r.]


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30x50m oraz boiska do piłki nożnej o wymiarach 30x60m
Protokół z otwarcia ofert - Przebudowa i rozbudowa budynku hydroforni


Informacja o uniewaznieniu postępowania - Przebudowa i rozbudowa budynku hydroforni


załącznik nr 1 do zawiadomienia - Przebudowa i rozbudowa budynku hydroforni


Przetarg nr 3 na przebudowę i rozbudowę budynku hydroforni


Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa i rozbudowa budynku hydroforni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską


PRZEDMIAR_Świetlica_Dybowo zał. nr 8 do SIWZ


SIWZ - Przebudowa i rozbudowa budynku hydroforni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Dybowie, gmina Pasym


SSTWiOR Dybowo - zał. nr 9 do SIWZ


PBW - ŚWIETLICA DYBOWO - zał nr 10 do SIWZ.pdf


Protokół z otwarcia ofert - Przebudowa i rozbudowa budynku hydroforni(...)


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa i rozbudowa budynku hydroforni


załącznik nr 1 do zawiadomienia - Przebudowa i rozbudowa budynku hydroforni


Przetarg nr 3 na przebudowę i rozbudowę budynku hydroforni


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa i rozbudowa budynku hydroforni wraz ze zmianą sposobu użytkowania...


Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa ul. Karola Małłka w Pasymiu


SIWZ - Budowa ulicy Karola Małłka w Pasymiu


zał. nr 9 do SIWZ - PRZEDMIAR


https://m.powiatszczycienski.pl/2018/07/zal-nr-11-do-siwz-projekt-budowlany-18669.pdf


zał nr 10 do SIWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót


Protokół z otwarcia ofert - Budowa ulicy Karola Małłka w Pasymiu


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa ulicy Karola Małłka w Pasymiu


załącznik nr 1 do zawiadomienia - Budowa ulicy Karola Małłka w Pasymiu


Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług publ.
Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług publ.


pasym_SIWZ_zał_8_1_umowa_systemy_wersja z 13.08.2018r.

Wyjasnienie treści SIWZ - Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie e -usług


Informacja o zmianie treści SIWZ - Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie...


pasym_SIWZ_wersja z 14.08.2018r.


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług


Protokół z otwarcia ofert - Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie...


Informacja o uniewaznieniu postępowania - Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania...(Część II)


załącznik nr 1 do zawiadomienia o unieważnieniu postępowania - Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania...(Część II)


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa ulicy Karola Małłka w Pasymiu


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych...


załącznik nr 1 do zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji...


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie...

Przetarg na udzielenie kredytu

Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
SIWZ - udzielenie kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Informacja o zmianie treści SIWZ - Udzielenie kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
SIWZ - udzielenie kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - korekta
Wyjaśnienie treści SIWZ - Udzielenie kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Protokół z otwarcia ofert - Udzielenie kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Udzielenie kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE

załącznik nr 1 do zawiadomienia - Udzielenie kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE

[b]Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Udzielenie kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Eurpejskiej