menu

Invest In Pasym

2018-01-18 09:21:20 (ost. akt: 2022-10-18 10:08:01)

Oferta inwestycyjna
1. O gminie


Gmina Pasym leży w centrum województwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie szczycieńskim, od zachodu graniczy z powiatem olsztyńskim i gminą Purda.
https://m.powiatszczycienski.pl/2018/01/orig/mapa-15753.jpg

Podstawowe dane:
· Powierzchnia – 149,20 m2
· Liczba sołectw – 14
· Liczba mieszkańców – 5 410 (gmina), 70 153 (powiat szczycieński)
· Liczba osób w wieku produkcyjnym – 3 469 (gmina), 44 466 (powiat)
· Liczba osób pracujących – 548 (gmina), 11 970 (powiat)
· Liczba osób bezrobotnych – 186 (gmina), 2 604 (powiat)
· Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym – 5,4% (gmina), 5,9% (powiat)
· Stopa bezrobocia – 10,5%
· W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Pasym wynosiło 3 699,06 PLN, co odpowiada 81.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.
https://m.powiatszczycienski.pl/2018/01/orig/mapa2-15754.jpg
Gospodarka
Pasym to Gmina, w której bogata przeszłość historyczna i piękno mazurskiej przyrody łączy się z nowoczesną koncepcją zarządzania. Jej istotą jest konsekwentnie realizowana strategia Gminy przyjaznej inwestorom i mieszkańcom. O proinwestycyjnym nastawieniu władz świadczą już zrealizowane na jej terenie inwestycje:
• Xella Polska S.A. (największy światowy producent betonu komórkowego i cegieł silikatowych),
• Quercus Sp. z o.o. (producent biomasy na cele energetyczne),
• Energopol Warszawa S.A. (ośrodek turystyczny),
• VECOPAK Przemysław Źródlewski (produkcja i sprzedaż worków na śmieci i odpady),
• ASETECH Daniel Przecioska (branża elektryczna),
• ORIENTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (myjnie samochodowe),
• Jeronimo Martins Polska S.A. (sklep Biedronka),
• „Picaro” Tadeusz Piórkowski (branża drzewna).
Charakter gminy:
• gmina turystyczno-rolnicza
• dominujące branże: turystyka, rolnictwo, przemysł oparty o naturalne surowce jak drewno i kopaliny
Sektory gospodarki z największym potencjałem:
• turystyka
• przemysł drzewny
• przemysł oparty o naturalne surowce jak kopaliny

Edukacja
Informacje dot. możliwości kształcenia dzieci w szkole
• Szkoła Podstawowa w Pasymiu, ul. Jana Pawła II 4, 12-130 Pasym
• Szkoła Podstawowa w Tylkowie, Tylkowo 1, 12-130 Pasym
• Szkoła Podstawowa w Gromie, Grom 67, 12-130 Pasym
• Przedszkole w Pasymiu, ul. Dworcowa 25, 12-130 Pasym
Zaletą gminy Pasym jest bliskość dużego ośrodka naukowego jakim jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Uczelnia składa się z 17 wydziałów. 14 wydziałów ma pełne prawa akademickie. Na tych 17 wydziałach w roku akademickim 2016/17 na 74 kierunkach kształci się ponad 20 tys. studentów, w tym ok. 19 tys. na studiach stacjonarnych oraz 600 doktorantów i 1,2 tys. osób na studiach podyplomowych.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ściśle współpracuje z gospodarką, prowadząc bazę ofert technologiczno-usługowych. Współpracę tę koordynuje Centrum Innowacji i Transferu Technologii pomagając efektywnie wykorzystywać wyniki badań naukowych pracowników uniwersytetu na potrzeby gospodarki.
Instytucje wspierające inwestora
• Polska Agencja Inwestycji i Handlu
• Warmińsko Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego
• Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny
• Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

Instytucje i usługi okołobiznesowe

Ze względu na bliskość Olsztyna przedsiębiorcy z gminy Pasym korzystają z usług instytucji okołobiznesowych znajdujących się w stolicy województwa.
Stowarzyszenia, w tym centra biznesu
• Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu www.wmkb.com.pl
• Międzynarodowe Centrum Biznesu i Administracji Publicznej UWM http://www.uwm.edu.pl/wne/mcbiapl
• Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM http://www.uwm.edu.pl/ciitt/
• Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego https://www.cdef.pl/
• Olsztyńska Grupa Wspierania Biznesu http://www.ogwb.pl/
• Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych http://www.wmzpp.org/
• Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług http://www.zphiu.olsztyn.pl/
Inkubator przedsiębiorczości
• Olsztyński Inkubator Przedsiębiorczości http://oip.olsztyn.pl/
• Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Olsztyn https://inkubatory.pl/lokalizacje/olsztyn/
• InQbe Sp. z o.o. Inkubator Przedsiębiorczości http://www.inqbe.pl/
Parki technologiczne
• Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny www.opnt.olsztyn.eu
Ośrodki doradztwa, w tym personalnego, rolniczego
• Warmiński-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego http://www.w-modr.pl/
• InterKadra Sp. z o.o. Agencja Pracy i Doradztwa Personalnego https://www.interkadra.pl/
• Work service http://www.workservice.com/pl/Kontakt/Oddzialy-w-Polsce/warminsko-mazurskie/Olsztyn
Fundusze pożyczkowe
• Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA. W Olsztynie https://www.wmarr.olsztyn.pl/s/index.php

2. Dlaczego warto tu inwestować?

Atrakcyjna lokalizacja gminy w centralnej części województwa warmińsko-mazurskiego pomiędzy dwoma dużymi miastami: Olsztynem i Szczytnem.
Strategiczne położenie bezpośrednio przy ważnym szlaku drogowym: droga krajowa nr 53 Olsztyn – Szczytno.
Proinwestycyjne nastawienie władz i społeczności lokalnej, potwierdzone inwestycjami już funkcjonującymi. Na terenie Gminy Pasym zainwestowały m.in. takie firmy jak: Xella Polska S.A. (największy światowy producent betonu komórkowego i cegieł silikatowych), Quercus Sp. z o.o. (producent biomasy na cele energetyczne), Energopol Warszawa S.A. (ośrodek turystyczny), VECOPAK Przemysław Źródlewski (produkcja i sprzedaż worków na śmieci i odpady), ASETECH Daniel Przecioska (branża elektryczna), ORIENTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (myjnie samochodwe), Jeronimo Martins Polska S.A. (sklep Biedronka), „Picaro” Tadeusz Piórkowski (branża drzewna).
Przygotowane tereny pod zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną
Gmina dysponuje obecnie około 13,0000 ha przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowe jednorodzinne. Jest to teren położony pomiędzy ulicą Polną i Jana Pawła II w Pasymiu. Wszystkie działki są uzbrojone w sieć wodociągową, kanalizacyjną i elektroenergetyczną. Dodatkowo terenem pod tego typu inwestycje jest również nieruchomość gruntowa położona na ul. Działkowej w Pasymiu. Jego powierzchnia to około 3,2000 ha.
Dobrze rozwinięta agroturystyka
Na bazie wysokich walorów przyrodniczych i krajobrazowych powstały liczne ośrodki turystyczne, gospodarstwa agroturystyczne, pensjonaty i pola namiotowe, które corocznie przyciągają wielu turystów. Wśród nich są: Ośrodek Wypoczynkowy „Kalwa” w Pasymiu, Ośrodek Wypoczynkowy „Posejdon”, Dom pod Kogutem, Pensjonat „Pod Dobrym Aniołem”, Pensjonat „Panorama”, Pensjonat „Leszkiland”, Pensjonat WITLAND, Gospodarstwo Agroturystyczne TRZEJMY, Gospodarstwo Agroturystyczne JUTRZENKA i wiele, wiele mniejszych.
Zespół kompetentnych i doświadczonych pracowników urzędu, przygotowanych do sprawnej obsługi inwestorów, zapewniających pomoc przy realizacji Państwa inwestycji - w zakresie procedur formalno-prawnych przewidzianych ustawodawstwem polskim, a także opiekę po realizacji przez Państwa inwestycji na terenie naszej gminy.
Bliskość placówek naukowo - badawczych oraz instytucji wspomagających rozwój przedsiębiorczości – Olsztyn

3. Wsparcie dla inwestora
I. Wsparcie indywidualne: Burmistrz przydzieli każdemu chętnemu inwestorowi osobistego Projekt Managera. Ponadto w Urzędzie Miasta i Gminy w Pasymiu funkcjonuje Biuro Obsługi Inwestora. Oferowane przez Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu:
1. Przygotowanie informacji o potencjale inwestycyjnym gminy, w tym o ofercie terenów inwestycyjnych;
2. Asystowanie inwestorowi we wszystkich niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych, występujących w trakcie realizacji procesu inwestycyjnego;
3. Oferowanie szybkiego dostępu do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji,
4. Udzielanie wszechstronnej pomocy w znalezieniu odpowiednich lokalizacji, zgodnej z oczekiwaniem inwestora oraz partnerów i poddostawców;
5. Oferowanie opieki poinwestycyjnej dla firm.
6. Rada Miejska w Pasymiu podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości za nowo wybudowane obiekty budowlane/budowle lub uch części oraz grunty pod tymi obiektami położone na terenie gminy Pasym, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
II. Instytucje regionalne zajmujące się wsparciem dla przedsiębiorców:
• Centrum Obsługi Inwestorów i Ekspertów, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, http://www.wrota.warmia.mazury.pl
• Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski, Departament Koordynacji Promocji, http://www.wrota.warmia.mazury.pl
• Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna, ul. Walentego Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn, tel: 89 535 02 41, http://www.wmsse.com.pl
• Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna, ul. Teofila Noniewicza 49, 16-400 Suwałki, tel: 87 565 22 17, http://www.ssse.com.pl
• Elbląski Park Technologiczny, ul. Sulimy 1, 82-300 Elbląg, tel: 55 239 34 67, http://www.ept.umelblag.pl
• Ełcki Park Technologiczny, Podmiejska 5, 19-300 Ełk, tel: 87 732 63 01, http://technopark.elk.pl
• Olsztyński Park Technologiczny i Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn, tel: 89 612 05 00, www.opnt.olsztyn.eu
• Warmińsko Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie, ul. Prosta 38, 11-041 Olsztyn, tel: 89 527 45 55, http://www.izbarzem.olsztyn.pl
• Olsztyński Inkubator Przedsiębiorczości, Marka Kotańskiego 6, 10-167 Olsztyn, tel: 513 914 689, http://oip.olsztyn.pl
• Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, Jana Heweliusza 2, 11-041 Olsztyn, tel: 515 229 849, https://aipolsztyn.inkubatory.pl
• Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Bartoszycach, 11-200 Bartoszyce, tel: 89 762 36 70,
• Warmińsko - Mazurskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Składowa 9, 11-015 Olsztynek, tel: 89 519 25 82
• Centrum Rozwoju Regionalnego w Braniewie - Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Botaniczna 11, 14-500 Braniewo, http://inkubatorbraniewo.pl
• Fundacja Rozwoju Regionu Łukta, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta, tel: 89 647 52 50, http://www.frrl.org.pl
• Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „ATUT” w Ostródzie, ul. Kościuszki 2, 14-100 Ostróda, tel: 89 646 79 57, http://www.atut.org.pl
• Stowarzyszenie,,Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka", ul. Józefa Piłsudskiego 11A, 14-400 Pasłęk, tel: 55 248 10 91, http://www.screp.pl

III. Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020:
• Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn, tel.: 89 521 12 50 – sekretariat, fax: 89 521 12 60 – sekretariat, e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl, http://www.wmarr.olsztyn.pl

• Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn
Godziny pracy punktu: poniedziałek 8:00–18:00, wtorek – piątek 7:30–15:30
e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl
Telef ony do konsultantów: 89 512 54 86, 89 512 54 85, 89 512 54 83, 89 512 54 82

• Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu
ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg
Godziny pracy punktu: poniedziałek 8:00–18:00, wtorek – piątek 7:30–15:30
e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl
Telefony do konsultantów: 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16

IV. Wsparcie w ramach inicjatywy „LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:
• Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Południowa Warmia, ul. Mickiewicza 40
11-010 Barczewo, tel./fax 89 674 04 85, e-mail: lgd@poludniowawarmia.pl
Biuro czynne od wtorku do czwartku w godzinach: 08:00-13:00
Biuro terenowe
Łajsy 3, 11-036 Gietrzwałd, tel./fax 89 527 06 25
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 08:00-16:00

V. Wsparcie w ramach środków unijnych centralnych:
• Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, ul. Żurawia 3/5, 00-503 Warszawa
Godziny pracy: pon.-pt. 8.00-18.00, sob. 10.00-14.00.
Telefony do konsultantów infolinia: 22 626 06 32, e-mail: punktinformacyjny@cpe.gov.pl, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

4. Oferta lokalizacyjna

Szczegółowe informacje możecie Państwo znaleźć na stronie bazy ofert inwestycyjnej obsługiwanej przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu:
https://baza.paih.gov.pl/offer/detail/28-204

Kontakt

Biuro Obsługi Inwestora w Urzędzie Miasta i Gminy w Pasymiu
Kierownik Referatu Rozwoju Gminy
tel. 89 621 20 11 w. 36
e-mail: kierownik_rrg@pasym.pl