menu

Ratujmy pasymską meluzynę z 1608 roku

2020-07-07 13:52:11 (ost. akt: 2020-07-07 13:53:06)

Jedną z ciekawostek pasymskiego kościoła ewangelickiego, którego początki sięgają przynajmniej połowy XIV wieku jest…. rzeźbiona głowa jelenia z naturalnym porożem (czternastak), datowana inskrypcyjnie na rok 1608. Jest jedynym zachowanym w regionie Mazur tego rodzaju zabytkiem i jednym z najstarszych w regionie. Nigdy wcześniej nie był profesjonalnie odnawiany. Pasymska głowa jelenia, to meluzyna, czyli higrometr, wilgotnościomierz. Naszym marzeniem jest, by głowa jelenia która jest bardzo oryginalnym zabytkiem i przetrwała ponad cztery wieki, mimo burzliwych dziejów, zachowana została dla przyszłych pokoleń. Stan zachowania zabytku jest zły i wymaga interwencji konserwatorskiej. Zaplanowane prace pozwolą zachować zabytek dla przyszłych pokoleń, ale także odzyskać jego pierwotny blask, tak jak przed wiekami. Na przeprowadzenie prac posiadamy pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, uzyskane na podstawie przygotowanej dokumentacji konserwatorskiej: badania, stan zachowania zabytku i program prac konserwatorskich. Będziemy wdzięczni za rozpropagowanie naszej akcji zbierania środków finansowych na jej renowację na: https://zrzutka.pl/fjjsug