menu

Stypendium Burmistrza Miasta Pasym

2020-08-26 12:17:27 (ost. akt: 2020-08-26 12:18:24)

25 sierpnia 2020 r. w Centrum Aktywizacji Społecznej w Pasymiu odbyło się uroczyste wręczenie Stypendium Burmistrza Miasta Pasym, przyznawane uczniom w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
Aby otrzymać stypendium uczeń musiał uzyskać w roku szkolnym 2019/2020 średnią ocen co najmniej 5,6, zostać laureatem lub finalistą wojewódzkich lub ogólnopolskich konkursów i olimpiad przedmiotowych, lub sportowych szczebla wojewódzkiego lub centralnego lub uzyskać min. 90 % punktów z egzaminu ósmoklasisty.
Nagrody wręczali Burmistrz- Cezary Łachmański, Sekretarz- Wiesław Szubka oraz Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Pasymiu- Edyta Adamczyk. W spotkaniu uczestniczyli także dyrektorzy szkół.
W tym roku nagrodzonych zostało 29 uczniów: 14 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Pasymiu, 4 ze Szkoły Podstawowej w Gromie, 10 ze Szkoły Podstawowej w Tylkowie oraz 1 uczeń, który jest mieszkańcem Gminy Pasym, ale uczęszcza do Szkoły Podstawowej w Szczytnie. Wśród nagrodzonych uczniów znaleźli się: Martyna Gruchociak, Adam Twardzik, Maciej Krysiak, Julia Szczepańska, Ewa Gołaszewska, Amelia Oleszkiewicz, Marcelina Licka, Hanna Krasula, Maja Szczepańska, Oliwia Rychlik, Aleksander Oleszkiewicz, Michał Gołaszewski, Piotr Kowalski, Grzegorz Kowalski, Przemysław Kozłowski, Julia Turowska, Aleksandra Szyszkowska, Konrad Niski, Alicja Czerpak, Zuzanna Młotkowska, Maja Szabat, Kinga Kaczmarczyk, Michał Bartkowiak, Julian Kruczyk, Amelia Kruczyk, Emil Kruczyk, Oliwia Kozłowska, Agata Frągnowska oraz Krzysztof Całka.
Wszystkim uczniom wręczono listy gratulacyjne.