menu

Informacja Burmistrza Miasta Pasym

2020-10-26 14:25:01 (ost. akt: 2020-10-26 14:26:24)

o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu...

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 82/2020 z dnia 22 października 2020r. o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ubiegać się można poprzez złożenie stosownego wniosku do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu. Więcej informacji pod nr telefonu: 89 621 20 43