menu

Złóż wniosek o dotację na wymianę pieców 2021 r.

2021-02-16 08:41:35 (ost. akt: 2021-09-03 08:13:58)

Szanowni Mieszkańcy Gminy Pasym

Mam przyjemność poinformować Państwa, że od dnia 01 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 roku w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu będą przyjmowane wnioski na realizację inwestycji związanej z wymianą źródła ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych zlokalizowanych w Gminie Pasym. Jesteśmy drugim w powiecie samorządem, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy i będzie dotował z budżetu gminy takie przedsięwzięcia.

Aby dostać dotację w wysokości 50% kosztów zakupu urządzenia grzewczego (jednak nie więcej niż 3000 zł) należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

Dotację można pozyskać na wymianę w budynku lub lokalu mieszkalnym starego, nieefektywnego źródła ciepła na nowe efektywne i ekologiczne źródło ciepła w szczególności: ogrzewanie gazem, ogrzewanie olejem opałowym, ogrzewanie energią elektryczną, ogrzewanie z zastosowaniem odnawialnego źródła energii. Poza tym dotowane z budżetu gminy Pasym będą także przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnego kotła c.o. z paleniskiem mułowo-węglowym lub węglowym, na efektywne źródło ciepła (np. kocioł na biomasę, pelet, gaz, olej opałowy ect.) spełniającego wymagania klasy 5 w zakresie emisji i sprawności cieplnej według normy PN-EN 303-5:2012, wykonanie ogrzewania elektrycznego lub z zastosowaniem odnawialnego źródła energii.

Kwota dotacji zostanie wypłacona po podpisaniu umowy. Zakupu urządzenia grzewczego można dokonać po dacie zawarcia umowy o dotację.

Więcej informacji na temat programu znajdą Państwo w Uchwale Nr VII/47/2019 Rady Miejskie w Pasymiu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Pasym na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Pasym (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2019 r. poz. 2748)

Serdecznie Państwa zachęcam do skorzystania z dotacji.

Burmistrz Miasta Pasym
/-/ Cezary Łachmański


PLIKI DO POBRANIA:
Uchwała


Wniosek


Oświadczenie wnioskodawcy


Zgoda właściciela


rozliczenie-dotacji-38842


skmbt-c36018080914430-18947


regulamin-piece-28951